Quy tắc chuẩn rèn kỹ năng tính nhẩm cho trẻ lớp 2

0

Tính nhẩm trong môn Toán sẽ giúp các bé giải tập nhanh hơn. Bài viết sẽ chia sẻ một số quy tắc chuẩn rèn kĩ năng tính nhẩm cho bé lớp 2 để bé đạt kết quả cao trong học tập.

Trong bất kỳ giờ học toán nào ở tiểu học, mỗi học sinh đều cần tính toán. Tính nhanh, tính nhẩm giúp học sinh tìm ra kết quả nhanh nhất, gọn nhất. Muốn đạt được điều đó, học sinh phải biết phân tích, tổng hợp, biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các kiến thức đã học. Chính trong quá trình đó, học sinh hình thành và phát triển trí thông minh, sự độc lập trong suy nghĩ.

quy-tac-chuan-ren-ky-nang-tinh-nham-cho-tre-lop-2-1

Tính nhẩm môn trong Toán sẽ giúp bé giải bài nhanh hơn

Phép cộng :

Bài 9: Cộng với một số: 9+5
– Học sinh thực hiện tính 9+5 bằng các thao tác trên que tính, có thể trả lời theo nhiều cách để tìm ra kết quả 9+5 = 14
– Đặt tính rồi tính dưới dạng cộng theo chiều dọc: 9 +5 =14 sẽ khiến học sinh nắm được thuật tính.
– Dựa vào hình vẽ sách giáo khoa (trang 15) khuyến khích học sinh tìm ra cách làm nhanh nhất : “tách 1 ở số sau để có 9 cộng với 1 bằng 10, lấy 10 cộng với số còn lại của số sau”. Cách thực hiện này yêu cầu học sinh phải huy động các kiến thức đã học ở lớp 1 (9+1=10, 5 gồm 1 và 4) để tự phát hiện nội dung mới và chuẩn bị cơ sở cho việc lập bảng cộng có nhớ.

quy-tac-chuan-ren-ky-nang-tinh-nham-cho-tre-lop-2-2

Tỉnh nhẩm trong phép cộng

– Lập bảng cộng dạng 9 cộng với một số và học thuộc chẳng hạn 9+2= 9+3= 9+4= … 9+9=
+ Cách 1” Học sinh tự tìm ra kết quả bằng các thao tác trên que tính.
+ Cách 2: Cho học sinh nhận xét về các phép tính? (số hạng thứ nhất của các phép tính đều là 9) khi cộng 9 với một số tách 1 ở số sau để có 9 +1 = 10 cộng với số còn lại của số sau rồi tính nhẩm . Với cách này học sinh khắc sâu kiến thức, tránh lạm dụng đồ dùng trực quan. Học thuộc công thức cũng chỉ là bước đầu chiếm lĩnh kiến thức, giáo viên giúp học sinh nhận ra: học không phải chỉ để biết mà học còn để làm, để vận dụng. Thông qua hệ thống bài tập học sinh biết cách vận dụng những kiến thức cơ bản đã học để làm bài, giáo viên khuyến khích học sinh tìm kết quả bằng nhiều cách , nhận xét đưa ra cách giải nhanh nhất.

Bài tập 1: Tính nhẩm (trang 15): 9+3= 9+6= 9+8 = 9+7= 9+4= 3+9= 6+9= 8+9= 7+9= 4+9=
Cách 1: Trên cơ sở học thuộc bảng cộng học sinh tự tìm ra kết quả ở mỗi phép tính.
Cách 2: Dựa vào cách tính nhẩm học sinh tự nêu kết quả rồi đọc (chẳng hạn: 9+1 =10, 10 +2 =12)
– Điền ngay 9+3=12 (vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi)

Bài tập 2: Tính (trang 15) 9+6+3= 9+9+1= 9+4+2= 9+5+3=
Giáo viên yêu cầu học sinh chọn phương pháp giải, chẳng hạn: 9+9 +1 =18 +1 =19
Hay 9+9+1=9+10=19 – Bài 29 +5

Cách 1: (SGK) 29 +5 =?
9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1
2 thêm 1 bằng 3, viết 3.
Kết quả 29+5=34

Cách 2: Vận dụng cách tính nhẩm của bài 9+5 các em có thể tính như sau: 29 +5 = 29 +1+4=30+4=34

– Bài 49 +25

Cách 1: (SGK) 49 +25 = 49
9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

Cách 2: Tính nhẩm: 49+25=49+1+24=50+24=74
* Các bài dạng 8+5;7+5;6+5; 28+5;47+5;26+5; 38+25;47+25;36+15
Thực hiện tương tự dạng như trên : Học sinh ghi nhớ: muốn cộng nhẩm hai số ta làm tròn chục một số. Khi thêm vào số có hàng đơn vị lớn hơn bao nhiêu đơn vị để số đó tròn chục thì phải bớt đi ở số hạng kia bấy nhiêu đơn vị.

Phép trừ

Các bài dạng 11-5; 31- 5 ;51-15

Bài 11: Trừ đi một số: 11-5

– Học sinh thực hiện tính 11-5 bằng các thao tác trên que tính, có thể trả lời bằng nhiều cách để tìm ra kết quả, đặt phép tính theo chiều dọc 11 -5 =6 (Học sinh nắm được thuật tính)

quy-tac-chuan-ren-ky-nang-tinh-nham-cho-tre-lop-2-3

Tính nhẩm trong phép trừ

– Dựa vào hình vẽ SGK (trang 48) học sinh tìm ra cách tính nhẩm: 11-5 =11-1-4=10-4=6

– Hướng dẫn thực hiện các thao tác 11-5 = (11+5)-(5+5) = 16 – 10 = 6
Phát hiện cách trừ nhẩm : muốn trừ nhẩm ta làm tròn chục số trừ, khi thêm vào số trừ bao nhiêu đơn vị để số đó tròn chục thì phải thêm vào số bị trừ bấy nhiêu đơn vị.

Share.

Comments are closed.